Gothcon
Postad av Sampo den 1 Mar 2009 vid 16:58

Ska vi till gothcon?, åker vi tillsammans

10-12 april

Senast föranmälan 5 mars.http://www.gothcon.se/oldweb/thexxxiii/main/index.php


And how about seeing a pair of magicians. They art te funny. ask stifu.

Funderar på 12 el 13 mars,

150 kr / biljett.

Vad tror ni.
Kommentera till mig så ska jag se om jag kan boka biljetter.

 
13 kommentarer
Skriv inläggAnvändarnamn:

Klicka för nytt CAPTCHA


PerOlus @ Mar 2nd 2009 7:43
Jag är helt klart med på att se magikertyperna, 12e vore nog bäst, för jag tror det är goon-meet 13 mars.

Vad gäller gothcon vill jag nog fundera lite först. Ska du åka dit?
Stifu @ Mar 4th 2009 12:49
jag vill nog med, men jag vet inte än om jag kommer ha råd. mellan job + körkort osv
Qinn @ Mar 4th 2009 18:49
Vet inte hur mitt schema ser ut, men jag vill verkligen prioritera en resa med gänget :D

pengar ska förhoppningsvs inte vara ett problem för mig, skulel väl va om det krockade med viking cup, men känner mig itne så taggad att tävla om inte ken på klubben oxå gör det.
Mumin @ Mar 5th 2009 1:55
Tyvärr måste jag tacka nej, även om det lockar med flera aktiviteter på GothCon XXXIII.

Den 12 april som talas om, påskdagen, kommer jag vara ute och spela airsoft om allt går som det ska. ^^
Sampo @ Mar 5th 2009 10:29
hur ser det ut för trollkarlar den 12:e då?

jag kan fortfarande kolla om det finns plats för de som är intresserade
PerOlus @ Mar 5th 2009 11:11
Jag vill till magikerna 12e.
ந சவ ல ய ல ஈட படவந த ஠@ Oct 11th 2015 1:14
ந சவ ல ய ல ஈட படவந த த வ ரவ த என ற ப ல ந டகம நடத த ய அந ய யம க க த ச ய த ட ல ல ஸ ப ஷல ப ல ச ன ச யல க ற த த த ச ய ப லன ய வ ஏஜன ச வ ச ரண நடத த உள ளத .ல ய கத த ன க த :என .ஐ.ஏ வ ச ரண நடத த ம !25 Mar 2013 NIA may be asked to probe militant lyitgaah arrestப த ட ல ல :ஜம ம -கஷ ம ர அரச டம சரணட ய வந த ஹ ஸ ப ல ம ஜ ஹ த ன ப ர ள ல ய கத த ட ல ல ய ல ந சவ ல ய ல ஈட படவந த த வ ரவ த என ற ப ல ந டகம நடத த ய அந ய யம க க த ச ய த ட ல ல ஸ ப ஷல ப ல ச ன ச யல க ற த த த ச ய ப லன ய வ ஏஜன ச வ ச ரண நடத த உள ளத .இவ வ வக ரம த டர ப க ச தந த ர வ ச ரண நடத தவ ண ட ம என ற கஷ ம ர ம தல வர உமர அப த ல ல ஹ வல ய ற த த யத த டர ந த என .ஐ.ஏ வ ச ரண க க மத த ய அரச உத தரவ ட ட ள ளத .ஆன ல , அப ஸல க ர வ ற க ந ற வ ற றப பட ட த க க த தண டன க க பழ வ ங கவ ல ய கத த ம க ழ வ னர ம ட ல ல வந தனர என ற ப ய ய த டர ந த ட ல ல ஸ ப ஷல ப ர வ க ற வர க றத .ட ல ல ய ல க ண ட வ ட ப ப ந கழ த த வந த ஹ ஸ ப கம ண டர க ரக ப ர ல வ த த க த ச ய தத க ட ல ல ப ல ஸ க ற க றத .ஆன ல , ல ய கத தங கள ன அன மத ய டன சரணட ய ப க ஸ த ன ல இர ந த வந தத க ஜம ம -கஷ ம ர ப ல ஸ க ற க றத .ல ய கத த ன க ட ம பத த னர ன வ க க ம லங கள ம , கஷ ம ர அரச வசம ள ள ஆவணங கள ம கஷ ம ர ப ல ச ன க ற ற உற த ச ச ய க றத .இச சம பவம க ற த த ட ல ல ஸ ப ஷல ப ர வ மத த ய உள த ற அம ச சகத த டம அற க க சமர ப ப த த ள ளத .ட ல ல ப ல ஸ தனத ம ட வ ம ற ற க க ள ள த பட சத த ல ச தந த ரம ன வ ச ரண நடத த வத தவ ர மத த ய அரச க க வ ற வழ ய ல ல .ல ய கத த ற க க பழ ய ட ல ல ய ல உள ள வ ர ந த னர ம ள க ய ல ஏ.க .56 த ப ப க க ய ம , க ர ன ட கள ம க ண ட வ த த நபர என ற க ற றம ச ட ட ஒர வரத உர வப படத த ய ம ட ல ல ஸ ப ஷல ப ர வ தய ர ச ய த வ த த ள ளத ..
Full of salient points. Don't stop <a href="http:/ @ Oct 11th 2015 4:38
Full of salient points. Don't stop <a href="http://mpklqpp.com">beilnvieg</a> or writing!
Taking the <a href="http://dxzmfhd.com">ovreeivw,< @ Oct 13th 2015 0:46
Taking the <a href="http://dxzmfhd.com">ovreeivw,</a> this post hits the spot
Times are chnaging for the better if I can get thi @ Oct 13th 2015 14:50
Times are chnaging for the better if I can get this online! http://aqfvfur.com [url=http://lltdkdwx.com]lltdkdwx[/url] [link=http://chfkvggbxk.com]chfkvggbxk[/link]

1 2
Copyright © 2008 Massive Damage